Szkolenie ESG z certyfikatem Akademii IKG

Szkolenie ESG z certyfikatem Akademii IKG

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ESG (Environmental, Social, and Governance) / Zrównoważonego Rozwoju, które pomoże Państwu rozpocząć realizację celów związanych z tym zagadnieniem w swoim przedsiębiorstwie. Po ukończeniu kursu otrzymają Państwo imienny certyfikat Akademii IKG.

Cele szkolenia ESG:

 1. Zapoznanie z problematyką ESG oraz rozwijanie kompetencji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Wzrost świadomości na temat ESG.
 3. Poznanie sposobów ograniczania ryzyka niezgodności z obowiązującymi regulacjami ESG.
 4. Zrozumienie roli człowieka, pracownika i przedsiębiorstwa oraz ich wzajemnych zależności w kontekście Zrównoważonego Rozwoju/ESG.

Zakres szkolenia ESG:

 1. Definicja ESG i geneza zagadnienia.
 2. Ważność tematu ESG dla przedsiębiorstw i ludzi.
 3. Przedstawienie głównych dokumentów dotyczących ESG, w tym:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 1. Cele ESG / Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Wpływ celów ESG na raportowanie niefinansowe i ich potencjalny związek z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.
 3. Obowiązek sporządzania raportów ESG.
 4. Przewidziane kary w przypadku naruszenia przepisów.
 5. Korzyści i szanse rozwojowe dla przedsiębiorstw wynikające z implementacji ESG.
 6. Praktyczne kroki, które można podjąć, aby wdrożyć ESG/Zrównoważony Rozwój w organizacji, unikając przy tym ogromnych wyzwań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu ESG, które dostarczy Państwu wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego wdrożenia zrównoważonego rozwoju w Państwa przedsiębiorstwie.Dodaj komentarz

ESG 24